بیوتی سرت
300,000 تومان
شماره آگهی: 1981
بیوتی سرت

توضیحات آگهی

اکستنشن موی طبیعی
مو تا سرشانه شاخه ای ۱۳
مو تا بند لباس شاخه ای ۱۶
مو تا کمر شاخه ای ۲۱
مو تا زیر کمر شاخه ای ۲۳
مو تا گودی کمر شاخه ای ۲۹
نصب شاخه ای هزار
سرکراتین شاخه ای هزار

پروتیین تراپی از ۳۰۰
کراتینه و صافی از ۸۰۰
رنگ و لایت از ۶۰۰

enemad-logo